Laden...

Supervisor Maintenance Build (Logistiek en veiligheid)

Hoe maak jij onze klanten blij ?

 

Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor het onderhoud, de instandhouding en de reparatie van onze stations, zodat het aangename, gastvrije plaatsen zijn waar de reizigers zich goed voelen. Je zult deze taken ook moeten uitvoeren in de kantoorgebouwen van NMBS.

Wat is jouw rol bij NMBS ?

 

Je verantwoordelijkheden omvatten het verlenen van ondersteuning aan de teamleden van Maintenance & Repair op het gebied van veiligheid en logistiek.

 

Doel is binnen de teams Maintenance & Repair een dynamisch risicobeheersysteem in te voeren, in samenwerking met de preventieadviseurs, de andere supervisors en de operatoren die de werken uitvoeren.

 

Op logistiek gebied zal het ook nodig zijn een modern magazijnbeheer in te voeren en te handhaven.

 

Het is mogelijk dat je met de andere districten zult moeten samenwerken om de goede praktijken die in het District Centrum ontwikkeld zijn, over te dragen.

 

In deze functie, net als de andere supervisors,  


•    Neem je de leiding en verzorg je de follow-up van incidenten en werkaanvragen die via het ticketingsysteem binnenkomen voor de stations en administratieve gebouwen van District Centrum.
•    Omkader je de teams van operatoren die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de correctieve, preventieve en verbeteringswerken.
•    Je beheert de technische voorbereiding van de interventies van de operatoren, de planning, de veiligheid, en de coördinatie met andere interne en externe partners en de bewoners. 
•    Je bent verantwoordelijk voor de gunning van en het toezicht op de opdrachten voor reparaties, werken of onderhoud in de gebouwen.
•    Je bent verantwoordelijk voor de bevoorrading (offerte-aanvragen, afroepen op contract) van benodigdheden en materialen die nodig zijn voor het onderhoud van gebouwen.
•    Je neemt deel aan het beheer van de middelen die nodig zijn voor het onderhoud van de gebouwen: auto's, machines en gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen enz.
•    Je beoordeelt de gevaren die de werken inhouden en zorgt ervoor dat de veiligheid van de reizigers en van je collega's steeds gegarandeerd is. 
•    Je rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke ingenieur of architect, en indien nodig geef je leiding aan een klein team.

 

Af en toe zul je 's nachts moeten werken als de omstandigheden dat vereisen, bijvoorbeeld om werkzaamheden uit te voeren in de gevarenzone wanneer de sporen buiten dienst gesteld zijn.
 

Waarom is deze job iets voor jou ?

 

 

  • Je hebt een bachelordiploma in het domein van bouwkunde, architectuur of toegepaste bouwkunde, industriële wetenschappen en technologie, logistiek of veiligheid. 

 

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap om aan de selectie te kunnen deelnemen.

 

Technische competenties: 


•    Je hebt ervaring in  het uitvoeren van risicoanalyses (werkplek, arbeidsuitrusting, chemische middelen, taak ...), bijvoorbeeld volgens de SOBANE-strategie
•    Je bent vertrouwd met de principes van modern magazijnbeheer en met de logistieke aspecten ervan.
•    Je weet hoe je CMMS-software moet gebruiken (in het bijzonder ticketing, work order management, stock management en preventieve onderhoudsplannen).
•    Je hebt een goede professionele kennis van bouwwerken, -materialen en -technieken. 
•    Als echte doe-het-zelver vind je voor elke situatie passende, duurzame en veilige technische oplossingen, rekening houdend met het beschikbare materiaal.
•    Je hebt een rijbewijs B.
•    Je hebt een elementaire kennis van het Frans. Bij voorkeur ben je in het bezit van een door Selor afgeleverd certificaat van tweetaligheid

 

 

Pluspunten:

 

•    Je woont bij voorkeur in of in de buurt van het Brussels Gewest.
•    Idealiter heb je een veiligheidsopleiding gevolgd, zoals die voor preventieadviseur niveau 2 of 3 of gelijkwaardig door ervaring. Indien niet, zul je een van deze opleidingen volgen.
•    Je hebt kennis van Preventie en Bescherming op het Werk (wetgeving over Welzijn op het Werk)
•    Je hebt kennis van veiligheid op bouwplaatsen, in het bijzonder van de veiligheidsvoorschriften voor werken in de gevarenzone aan de rand van de sporen.
•    Je hebt een goede kennis van de meest courante computertoepassingen (Word, Excel, internet, Outlook ...).
•    Je hebt een goede kennis van SAP

 

Gedragscompetenties:

 

•    Je handelt in de geest van de onderneming (PROS-waarden)
•    Je plaatst de veiligheid van je collega's en de gebruikers van NMBS centraal. 
•    Je bent dynamisch, enthousiast en, indien nodig, flexibel.
•    Je bent gemotiveerd en leergierig.
•    Je slaagt erin om de uit te voeren operaties op het terrein op een duidelijke en precieze manier uit te leggen. Je bent bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken om te tonen hoe het moet. 
•    Teamspirit is belangrijk voor jou. Je bent bereid om je collega's indien nodig een handje te helpen.
•    Je kunt deadlines naleven: je structureert en organiseert je activiteiten waarbij ook andere mensen betrokken zijn, rekening houdend met de deadlines die gehaald moeten worden.
•    Dankzij je sterke communicatieskills maak je gemakkelijk contact met de verschillende betrokken partijen en ben je makkelijk te begrijpen.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 

Als Supervisor Building Maintenance krijg je de kans om direct mee te werken aan prioritaire projecten van de afdeling Stations en zo mee vorm te geven aan de mobiliteit van morgen. Bovendien kies je voor:


•    Een stabiele werkomgeving met opleidingen, flexibiliteit en maatschappelijk engagement.
•    Een aantrekkelijk loon, een interessante vakantieregeling en sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, NMBS-treinabonnement ...).

 

Waar ga je werken?

 

Je werkt in het team Maintenance & Repair - Building in het district Centrum van de Directie Stations. Je werkzetel bevindt zich in Brussel, vlak bij het station Brussel-Zuid. 

What’s next ?

 

1.    Je solliciteert online. 
2.    Screening van je cv. De directie behoudt zich het recht voor om enkel die kandidaten te selecteren die het best beantwoorden aan het gevraagde profiel.
3.    Je doet geschiktheidstests en vult een persoonlijkheidstest in, die beide niet eliminerend zijn.
4.    Je neemt (online) deel aan een gesprek waarin je je competenties en motivatie aantoont. 
5.    Je ondergaat een medisch onderzoek. 
6.    Je maakt ons de nodige documenten over.
7.    Je reis bij NMBS kan beginnen!

 

Heb je nog vragen?

 

Jobnews 14701

 

Over de jobinhoud:


Roanne Magits
roanne.magits@sncb.be
0473 92 10 02


Over de selectieprocedure: 


Evelien Baetens
Evelien.baetens@hr-rail.be 
02 525 2302

 

Brussel / Bruxelles, BE

Architectuur & Bouw
01-04 Jaren
Voltijds
Brussel / Bruxelles