Laden...

Adviserend arts

HR Rail zoekt nieuwe collega's, Wil jij onze teams versterken? Ontdek de vacature hieronder en solliciteer.

Wat is jouw rol bij NMBS ?

 

We zoeken een adviserend arts om het team te versterken bij het uitvoeren van de wettelijke opdrachten inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, voor het uitvoeren van opdrachten inzake de Kas van Sociale Solidariteit en voor het uitvoeren van opdrachten bij langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of privéongeval.

 

Als adviserend arts ben je verantwoordelijk voor volgende taken: 

 • Je behandelt de kennisgevingen en de aanvragen voor medische toelatingen in het kader van de verplichte ziekteverzekering op basis van de bestaande RIZIV-procedures en regelgeving en de aanvragen voor tegemoetkomingen in de kosten voor gezondheidszorgen door de Kas van Sociale Solidariteit.
 • Je zorgt voor de opvolging en de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of privéongeval van statutaire medewerkers die meer dan 1 maand afwezig zijn en begeleidt hen bij de terugkeer naar werk.
 • Je werkt samen en overlegt regelmatig met het administratief team, de verpleegkundige, je collega’s adviserend artsen en de centraal medische dienst, met als doel de werkzaamheden efficiënt te laten verlopen. 
 • Je verwerft en houdt actief de kennis bij betreffende de regelmatig wijzigende regelgeving en informaticatoepassingen binnen jouw vakgebied.
 • Je informeert en formuleert adviezen aan aangeslotenen of zorgverstrekkers en beantwoordt hun vragen over jouw vakgebied.

Waarom is deze nieuwe uitdaging iets voor jou ?

 

 • Je behaalde een masterdiploma in de geneeskunde.
 • Ervaring in mutualiteitsgeneeskunde en/of een bijkomende master in verzekeringsgeneeskunde en medische expertise zijn een pluspunt.

EN 

 • Je voldoet aan de voorwaarden voor erkenning als adviserend arts door het comité van de dienst geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV:
  • Belg zijn of burger zijn van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese economische ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • toelating hebben de geneeskunde in België uit te oefenen.
  • geen enkele criminele of correctionele straf hebben opgelopen voor feiten die aan zijn morele rechtschapenheid zouden kunnen doen twijfelen.
  • niet het voorwerp uitgemaakt hebben van een maatregel in toepassing van de artikelen 73bis, 142, 143 en 144 van de Gecoördineerde wet.
  • niet het voorwerp uitgemaakt hebben van een gerechtelijk of bestuurlijk onderzoek dat één van de straffen of maatregelen bedoeld in 3° en 4° tot gevolg kan hebben.
  • niet ontzet zijn uit zijn burgerlijke en politieke rechten.
  • niet het voorwerp uitgemaakt hebben van een door de Raad van de Orde opgelegde tuchtstraf die door het Comité als ernstig zou worden beschouwd; te dien einde overhandigt de kandidaat adviserend geneesheer de kopij van het tuchtvonnis dat hem betekend werd door de Raad van de Orde; hij verbindt er zich bovendien toe aan het Comité iedere straf die hij later zou oplopen mee te delen.

Technische competenties:

 • Je kan vlot werken met MS office toepassingen, meer specifiek met Outlook, Word en Excel.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Frans. 

Gedragscompetenties: 

 • Je bent ondernemingsbewust, begrijpt het belang van regels en procedures en past deze op uniforme wijze toe. 
 • Je handelt klantgericht, je hebt aandacht voor de noden van de klant en je zal de nodige initiatieven nemen om hier op een gepaste manier aan tegemoet te komen.
 • Je communiceert vlot en op eenduidige wijze, met oog voor het doelpubliek.
 • Je werkt graag samen met verschillende betrokken partijen om tot de beste oplossing te komen.
 • Je bent integer en handelt op een eerlijke en consequente wijze.
 • Je bent flexibel en past je vlot aan bij vernieuwing of verandering.

 

HR Rail wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

Wat mag je van ons verwachten?

 

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Begeleiding en opleiding bij het aanvangen van de functie.
 • Ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Variabele werkuren.
 • Een aantrekkelijk salaris met aanvullende voordelen (jaarpremie, vakantiegeld, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, een treinabonnement op het volledige Belgische netwerk ...)

Waar ga je werken?

 

HR Rail is de juridische werkgever van het voltallige personeel van de Belgische spoorwegen, waarvan het merendeel aan de slag is bij NMBS en Infrabel. Vanuit onze rol als integrale dienstverlener streven we naar een maximale ondersteuning van de spoorbedrijven en -medewerkers en dit op vlak van tal van HR-processen: selectie en aanwerving, loopbaan en interne mobiliteit, transversale opleidingen, gezondheid en welzijn op het werk, juridisch advies, sociaal overleg en sociale dienstverlening.

Binnen HR Rail is de dienst Care4Rail verantwoordelijk voor het medisch-maatschappelijk beleid van de Belgische spoorwegen.

De Kas der geneeskundige verzorging (KGV) maakt deel uit van deze dienst en fungeert als een verzekeringsinstelling voor alle statutaire medewerkers van de Belgische spoorwegen en hun gezinsleden voor wat betreft de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. 

De dienst Care4Railomvat ook de opvolging, evaluatie en re-integratie bij arbeidsongeschiktheid langer dan een maand wegens ziekte of privéongeval van statutaire spoorwegmedewerkers.

Je werkplek is gelegen in Brussel vlakbij het station Brussel-Zuid.

What’s next ?

 

 • Als je interesse hebt voor deze functie, stel je dan kandidaat op de site van HR Rail via https://jobs.hr-rail.be.
 • Als je na de screening van je CV en motivatie in aanmerking komt voor deze vacature, zal je uitgenodigd worden voor online niet-eliminerende testen. Deze bestaan uit redeneertesten en een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Hierna volgt een (online) sollicitatiegesprek waarin we peilen naar je technische en gedragscompetenties, motivatie en ervaring.
 • Als je geselecteerd wordt voor de job, zal je gevraagd worden een aantal documenten af te leveren: diploma, uittreksel uit het strafregister …
 • Hierna verwelkomen we jou met heel veel plezier in ons team!
   

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie-ervaring garanderen? Laat het ons dan weten!

HR Rail behoudt zich het recht om het aantal kandidaten te beperken tot diegene die het meest overeenstemmen met het gezochte profiel.

Heb je nog vragen?

 

Over het selectieproces:

Zoë Mbeka
T. 02/ 432 28 72
Mail : zoe.mbeka@hr-rail.be 

 

Over de jobinhoud: 

Dr. Dominique Vandiepenbeeck
T. 02/525.90.81
M. dominique.vandiepenbeeck@hr-rail.be 

 

Dr. Hedwig Dubois 
T. + 32 2 525 25 62 
M. hedwig.dubois@hr-rail.be

Brussel / Bruxelles, BE

HR & wellbeing
01-04 Jaren
Voltijds
Brussel / Bruxelles