Site Manager Assistant

Hoe maak jij onze klanten blij ?

 

Reizigers en onze collega's verwelkomen in goed uitgeruste en aangename stations en gebouwen is één van de strategische prioriteiten van NMBS. Als Site Manager Assistant draag je rechtstreeks bij tot deze prioriteit. 

Wat is jouw rol bij NMBS ?

 

De Site Manager Assistant assisteert de Site Manager die verantwoordelijk is voor het vlotte dagelijkse beheer van de operationele activiteiten van de Brusselse stations.

 

De voornaamste verantwoordelijkheden van deze functie zijn het assisteren van de Site Manager bij de volgende taken:

 • Uitvoeren van de taken van de eigenaar volgens de wetgeving en de overeenkomsten met de verschillende partners
 • Optreden als centraal aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders
 • In samenwerking met collega's van de betrokken operationele takken zorgen voor het onderhoud en beheer van de stations. Toezicht houden en passende corrigerende maatregelen nemen
 • Om de doelstellingen van de directie Stations te bereiken, meewerken aan de opstelling van het exploitatiebudget van de stations en dit opvolgen
 • Toezicht op de naleving van normen en voorschriften in verband met de veiligheid in stations (brandpreventie, technische installaties, milieuwetgeving ...)
 • Zorgen voor een optimaal beheer van de ruimtes in de stations (Space Management)
 • In het algemeen, flexibel zijn wat betreft de werktijden, afhankelijk van de gebeurtenissen (vroeg beginnen, laat eindigen, weekends)

Waarom is deze job iets voor jou ?

 

 • Je hebt een bachelor in een (niet-)technische richting. 

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap om aan de selectie te kunnen deelnemen.

 

Technische competenties:

 • Je hebt een goed ruimtelijk inzicht waardoor je plannen snel kunt lezen, analyseren en begrijpen
 • Je kan vlot werken met Microsoft Office
 • Goede kennis van het Nederlands en het Frans
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

Pluspunten:

 • Kennis van bouwtechnieken of speciale technieken
 • Basiskennis van brandpreventie 

Gedragscompetenties: 

 • Je hebt een proactieve werkgeest. Je werkt op een gestructureerde manier volgens de doelstellingen, terwijl je de opgelegde deadlines respecteert. 
 • Je bent georganiseerd. Je bent in staat zelfstandig een systematische follow-up van je talrijke dossiers uit te voeren, van de vaststelling tot de oplossing van het incident.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken. Je houdt rekening met de wensen, ideeën en meningen van anderen.
 • Je bent gemotiveerd om je kennis spontaan bij te werken.
 • Je analyseert problemen grondig en nauwkeurig om aangepaste oplossingen aan te reiken. 
 • Je kan goed luisteren en bent zeer communicatief. Je kan duidelijke boodschappen overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk, die afgestemd zijn op je publiek.
 • Je kunt je gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in taken, contacten en doelstellingen.
 • Je bent klantgericht, integer en handelt in het belang van de onderneming.​​​​​​​

Iedereen is uniek. We vinden het dan ook belangrijk dat je jezelf kan zijn. Want dat maakt NMBS sterker. Daarom hechten we veel belang aan diversiteit en inclusie

Wat mag je van ons verwachten?

 

Als Site Manager Assistant krijg je de kans om direct mee te werken aan prioritaire projecten van de afdeling Stations en zo mee vorm te geven aan de mobiliteit van morgen. Bovendien kies je voor:

 • Een stabiele werkomgeving met opleidingen, flexibiliteit en maatschappelijk engagement.
 • Een aantrekkelijk loon, een interessante vakantieregeling en sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, NMBS-treinabonnement ...).

Waar ga je werken?

 

Je versterkt ons Site Management team in de afdeling Stations. Je werkzetel bevindt zich in Brussel, vlak bij het station van Brussel-Zuid. 

What’s next ?

 

 1. Je solliciteert online. 
 2. Screening van je cv. De directie behoudt zich het recht voor om enkel die kandidaten te selecteren die het best beantwoorden aan het gevraagde profiel.
 3. Je doet geschiktheid- en persoonlijkheidstests, die niet eliminerend zijn. 
 4. Je neemt (online) deel aan een gesprek waarin je je competenties en motivatie aantoont. Er word je een case study voorgesteld. 
 5. Je ondergaat een medisch onderzoek. 
 6. Je maakt ons de nodige documenten over.
 7. Je reis bij NMBS kan beginnen!

Heb je nog vragen?

 

Jobnews: 17843

 

Over de jobinhoud:
Valérie Petit
valerie.petit@sncb.be
0477/58 57 00

 

Over de selectieprocedure: 
Svea Martens
Svea.martens@hr-rail.be
02/525 48 26

Brussel / Bruxelles, BE

Architectuur & Bouw
Geen ervaring
Voltijds
Brussel / Bruxelles