“Ons doel: het leven van de treinreiziger zo aangenaam mogelijk maken.”

Tanguy, Project Manager bij NMBS

“Na mijn opleiding tot handelsingenieur, ben ik als trainee gestart in de bankwereld. Op die manier kon ik kennis maken met verschillende domeinen zoals Business Intelligence en de app van de bank. Toen de bank werd overgenomen, heb ik beslist om een andere uitdaging te zoeken. Voor mij was het vooral belangrijk om te kiezen voor een bedrijf met een missie en waarden waarin ik me kon vinden. En zo ben ik bij NMBS terecht gekomen: een bedrijf ten dienste van de hele maatschappij.”

Info aan de reiziger

“Bij NMBS ben ik project manager bij het Reizigersinfoteam. Het is ons doel om de reis van de klant zo aangenaam mogelijk te maken. Bij mijn start in 2017 stond de dienst echt nog in z’n kinderschoenen. Intussen is er heel wat veranderd en vooral geprofessionaliseerd. Binnen het team ligt mijn focus op de online kanalen (zoals de website, de app en infoschermen in de stations). Het is mijn taak  om projecten op te volgen. Ik fungeer daarbij als link tussen de business (die de nood heeft) en IT (die de nodige ontwikkelingen doet) en ik zorg voor de rapportering naar het management. Ik ben gestart als product owner en intussen ben ik project manager. Ik vind het fijn dat ik regelmatig nieuwe dingen kan ontdekken.”

Consistentie en kwaliteit

“We werken steeds op meerdere projecten tegelijkertijd. Een belangrijk project is bijvoorbeeld de optimalisatie van gegevens. Stel je voor dat jouw trein volgens de app op spoor 5 zal aankomen, maar volgens de schermen in het station op spoor 7. Dat kan natuurlijk niet! Daarom werken we aan een nieuwe tool voor onze verkeersinfobedienden, die de aankondigingen doen (via audio en schermen) in de stations. Zij zijn als eerste op de hoogte van gebeurtenissen en kunnen via de tool een manuele aanpassing doorvoeren, die op alle infokanalen zichtbaar zal zijn. Een heuse verbetering! Die consistentie van de info verbeteren is een eerste prioriteit. Tegelijkertijd zijn we ook al volop bezig met onze tweede prioriteit: de kwaliteit van de gegevens verbeteren en de kanalen verrijken met relevante info.  Een reiziger kan bijvoorbeeld bij het plannen van zijn reis via de app sinds kort de treinbezetting bekijken. Op basis van deze info kan hij een andere trein kiezen.”

Neuzen in dezelfde richting

“Je kan je inbeelden dat bij zo’n project veel stakeholders betrokken zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om iedereen samen te brengen en de neuzen in dezelfde richting te krijgen, maar dat maakt het wel uitdagend. Ook de variëteit in projecten en bijhorende stakeholders trekt me aan. Om onze projecten tot een goed einde te brengen, is het belangrijk om eerst de noden goed te begrijpen. Daarom zijn we gestart met workshops met collega’s van op het terrein. Maar het is even belangrijk om goed te testen. Daarom betrekken we vaak bèta-testers in onze projecten en belangenverenigingen zoals navetteurs.be.”

Project manager = Change manager

“Dé belangrijkste kwaliteit als project manager is flexibiliteit. Onze projecten vragen heel wat planning, maar door een wijziging in de prioriteiten gebeurt het dat je plots je hele planning moet herbekijken. Covid-19 zorgde voor een versnelde lancering van de Move Safe-app. Maar dat betekende ook wekelijkse optimalisaties voor die app waardoor andere projecten opgeschoven moesten worden. Daarnaast is ook creativiteit heel belangrijk om steeds opnieuw oplossingen te bedenken. En last but not least is een goede project manager ook een goede change manager. Je moet ervoor zorgen dat de veranderingen positief onthaald worden bij de eindgebruikers.”

Ook zin gekregen in een job bij NMBS? Ontdek onze jobs!