“Een collega in nood niet helpen? Dat vind ik ondenkbaar.”

Vanessa, Opleidster stationspersoneel en Fires

“Het stationspersoneel staat vaak in contact met reizigers. Die contacten verlopen doorgaans gemoedelijk. Jammer genoeg kunnen reizigers zich in uitzonderlijke situaties, verbaal of fysiek, agressief opstellen. In zo’n geval is alle hulp welkom.

15 jaar geleden startte ik mijn carrière bij de Belgische spoorwegen als onderstationschef. Vandaag ben ik opleidster voor het stationspersoneel. Door mijn achtergrond als psychologe had ik onmiddellijk interesse in de rol van Fires (First Emotional Support). Een rol die in het leven werd geroepen om stationspersoneel bij te staan bij schokkende gebeurtenissen.

Iedereen kan Fires worden na een opleiding van 2 dagen. Nadien volgt driejaarlijks een opfrissing. Op die momenten kan je ervaringen uitwisselen met andere collega’s die de rol van Fires opnemen. Hoe zijn zij omgegaan met een schokkende gebeurtenis? Daar leer je veel uit.

Als Fires ben je een psychologische, administratieve en logistieke steun. Afhankelijk van de situatie kunnen we helpen bij het opstellen van een formulier na agressie, een glas water aanbieden of een taxi regelen waarmee de collega naar huis kan gaan. Bovenal zijn wij het luisterend oor waartegen de collega kan vertellen wat er gebeurd is.

Als je die ondersteuning op dat moment kan bieden, draag je eigenlijk al bij aan de terugkeer naar het werk.”