Onderweg. Naar meer welzijn.

 

 

Onderweg. Naar meer welzijn.

 

NMBS streeft naar een welzijnsbevorderende werkomgeving. Via bevragingen delen de medewerkers hun mening en daar hangen we concrete actieplannen aan vast. Allemaal samen bouwen we actief aan een psychosociaal welzijnsklimaat. Het doel? Mentaal en fysiek gezonde, bevlogen en energieke medewerkers die goed in hun vel zitten. Thuis en op het werk. 

Hoe doen we dat?

  • We creëren een veilige en welzijnsgerichte omgeving: via bevragingen delen de medewerkers hun mening en daar hangen we concrete actieplannen aan vast. 
     
  • We nemen verschillende initiatieven ter versterking van het mentaal en fysiek welzijn van onze medewerkers. Bv. collega's zijn er om elkaar te ondersteunen na schokkende gebeurtenissen (peer support). En indien nodig wordt professionele hulp ingezet door gekwalificeerde psychologen. 
     
  • We zetten in op welzijnsgericht leiderschap. Leidinggevenden krijgen opleiding en ondersteunende tools ter beschikking om hun welzijnsgericht leiderschap te versterken. Dit maakt voor ons absoluut deel uit van hun opdracht. 
     
  • We versterken onze interne welzijnsactoren zoals de vertrouwenspersonen en psychosociale hulpverleners. 

 

Respect voor elkaar nemen we ernstig. Respect is dan ook één van onze PROS bedrijfswaarden. Maar er zijn ook heldere en toegankelijke procedures voor als het misgaat. Wist je dat meer dan 100 collega’s de rol van interne vertrouwenspersoon opnemen? Zij geven advies en ondersteuning en zoeken mee naar oplossingen bij conflicten, ongewenst gedrag en meer. Respect is ieders verantwoordelijkheid, uiteraard ook die van de leidinggevenden. Zij worden ondersteund en opgeleid om passend om te gaan met moeilijke situaties in hun team.
Met de glimlach elke dag duizenden mensen een fijne, veilige en zo stipt mogelijke reis bezorgen, daar gaan we voor. Heel wat collega’s houden ervan in hun job mensen te ontmoeten en vinden het contact met klanten verrijkend. Af en toe kan een contact met een klant moeilijker verlopen of kan een medewerker geconfronteerd worden met een schokkende gebeurtenis. Uiteraard wordt getracht elke potentieel schokkende gebeurtenis zoveel mogelijk te vermijden. NMBS is al tientallen jaren pionier in het ondersteunen van medewerkers die geconfronteerd worden met een schokkende gebeurtenis. Meer dan 400 collega’s volgden een uitgebreide opleiding eerste psychologische hulp. Zij nemen de rol op van psychosociaal hulpverlener en gaan onmiddellijk ter plaatse om hun collega bij te staan. Dit noemen we peer support, ondersteuning door gelijken. Ook nadien is hulp beschikbaar van de leidinggevende en indien nodig van een gespecialiseerd team van psychologen.
Het dagelijkse leven brengt stress met zich mee. Veerkracht is ons vermogen om positief om te gaan met negatieve gebeurtenissen zoals tegenslag, onzekerheid, conflict en falen, maar ook met positieve gebeurtenissen die overweldigend kunnen zijn. Veerkracht is een proces van aanpassen, ‘terugveren’ én doorgroeien, sterker worden. NMBS zet daarom actief in op het versterken van de veerkracht en werkte verschillende initiatieven uit. Elke medewerker heeft toegang tot een platform met verschillende tools. Wie wil, kan ondersteuning vragen aan één van de meer dan 100 vertrouwenspersonen. ​​​​​​​Veerkrachtige werknemers voelen zich goed in hun vel! Daar werken we samen aan.

Ontdek meer over bouwen aan veerkracht.

Devid vertelt je over het ‘Care & Prepare’ programma.

“Het is vooral belangrijk dat iedereen weet dat de mogelijkheid bestaat om met een psycholoog te gaan praten."

Treinbegeleider bij NMBS

Lees het volledige verhaal

“Ik haal veel voldoening uit de rol van buddy.”

Luc, eerste veiligheidsbediende en buddy bij NMBS

Lees het volledige verhaal

“Een collega in nood niet helpen? Dat vind ik ondenkbaar.”

Vanessa, opleidster stationspersoneel en Fires bij NMBS

Lees het volledige verhaal

Overtuigd en wil je aan de slag ?